cbpie


93 280 11 64 cbp@cbpie.com
cbpie

  cbpie

SOLUCIONS PER A...

cbpie ESPORTISTES
cbpie TREBALLADORS
cbpie MESTRESSES DE CASA
cbpie INFANTS I JOVES
cbpie TERCERA EDAT
cbpie DIABÈTICS


cbpie

ESPORTISTES

Si un recolzament correcte dels peus és fonamental de manera habitual per evitar caigudes i lesions, més ho és encara en el cas de la pràctica esportiva, on hi ha un esforç constant i intensiu i  tot el cos està sotmès a una exigència superior. 
Un mal recolzament pot causar lesions musculars quan hom fa treballar el cos de manera incorrecta. Per contra, un bon recolzament permet que tots els músculs treballin en harmonia perfecta  i hom obtingui un rendiment superior. Per això, tots els esportistes d’elit fan servir plantilles personalitzades, sigui l’esport que sigui: futbol, bàsquet, ciclisme, atletisme, golf, etc.
Tothom sap que en els cotxes el més important és que les rodes estiguin en bon estat, amb la pressió i el dibuix correctes, perquè estan en contacte amb el sòl i és imprescindible que tot sigui totalment correcte. En el cas de les persones, aquesta funció la fan els peus, per això és important aconseguir que recolzin de manera correcta.

torna a inici

 

cbpie

TREBALLADORS I MESTRESSES DE CASA

Molts treballs, sigui fora o dins de la llar, exigeixen estar dempeus moltes hores o caminant. Si tenim en compte que els peus han de suportar durant tot el dia tot el pes corporal, així com fer alhora l’exercici i el moviment adequats per caminar, podem imaginar les pressions i les tensions a les quals estan sotmesos i de quina manera repercuteix això sobre la resta del cos.
Cansament general, mal d’esquena, cames cansades, menor capacitat d’estar dempeus, escoliosi o fins i tot mal de cap poden provenir d’un mal recolzament dels peus, ja que això força a treballar de manera incorrecta altres parts del cos.
Els treballs domèstics, aixecar pes, portar paquets, carteres pesants o bosses de la compra o estar tot el dia dempeus, així com els embarassos, són factors de risc.
Les plantilles de CBP es poden fer servir en qualsevol tipus de sabata, l’habitual

torna a inici

 

cbpie

INFANTS I JOVES

És molt convenient fer-los revisions periòdiques per detectar anomalies possibles en la manera de caminar o trepitjar, igual com fem amb les revisions dentals i oftalmològiques.
Els infants i els joves estan en una fase de desenvolupament corporal. Igual com els adults, una manera incorrecta de trepitjar té repercussions en la resta del cos. Aquestes repercussions, però, poden ser totalment corregides, ja que obliguem, mitjançant la  plantilla personalitzada corresponent, a que la musculatura, repercutida pel recolzament plantar, treballi i es desenvolupi correctament.
A causa d’aquesta fase de creixement i formació del cos, és imprescindible que els infants i els joves recolzin correctament la planta del peu, no només quan facin esport –que, naturalment, també–, sinó durant tot el dia.

torna a inici

 

cbpie

TERCERA EDAT I  DIABÈTICS

A mesura que l’edat avança, es produeixen deformacions digitals i dels peus i això dificulta de manera progressiva el recolzament plantar i, a més a més, causa dolor.
Igualment, patologies de la resta del cos (fractures de maluc, alteracions dels genolls, etc.) influencien en la manera de recolzar els peus.

Un recolzament plantar addient és molt adequat per evitar riscos d’inestabilitat que produeixin caigudes amb el perill possible de fractures. A més a més, ajuda a evitar el dolor.
Igualment, les persones amb diabetis  tenen el risc d’aparició d’úlceres i deformacions; per això, la realització de plantilles i ortesis ajuda a evitar zones d’hiperpressió i fregament, causant, en part, de les formacions de les úlceres.

torna a inici

 

  >> torna 


Tres Torres 4, local. 08017 Barcelona (al costat de la clínica Corachán) Tel. 93 280 11 64 email: cbp@cbpie.com
Foot Neat

2010 © Copyright CBPie Disseny Web Actialia